De uitzending
Vanaf 19:00 zal de (ver)koopstop er af gaan.
Vanaf 20:00 kan er niet gehandeld worden.
De uitslag zal op zaterdag bekend gemaakt worden.
Mededeling
Deze uitleg is voor het grootste deel rechtstreeks gekopieerd van de oude MolBeurs en is geschreven door Erik TKS. Voor zover ik het weet komt deze uitleg exact overeen met de regels van dit spel. Wanneer dit niet het geval is, kunt u mij bereiken op [email protected]

Uitleg

Deze pagina bevat antwoorden op diverse vragen die over het spel Molbeurs zijn gesteld. Als je geen antwoord kan vinden op jouw vraag, stuur deze dan via e-mail naar [email protected]

 1. Hoe vind ik mijn profiel?
 2. Hoe worden de scores bepaald?
 3. Hoe kan ik aandelen kopen of verkopen?
 4. Waarom wordt mijn (ver)koopopdracht niet verwerkt?
 5. Hoe vaak worden transacties verwerkt?
 6. Hoe wordt de waarde van een aandeel bepaald?
 7. Waarom betaal ik een andere prijs dan de koers?
 8. Wat gebeurt er als ik te veel aandelen verkoop?
 9. In welke volgorde worden de transacties verwerkt?
 10. Kan ik aangeboden transacties wijzigen of verwijderen?
 11. Hoe wordt de bonus uitgerekend?
 12. Wat gebeurt er als een kandidaat uitvalt?
 13. Wat gebeurt er als een uitgevallen kandidaat terugkomt?
 14. Kan er worden gehandeld tijdens de uitzendingen?
 15. Hoeveel accounts mag ik aanmaken op de Molbeurs?
 16. Welke smileys kan ik gebruiken?
 17. Wie krijgt er salaris? Wanneer? Hoeveel?
 18. Kan ik ergens de oude prijzen van aandelen vinden?
 19. Hoe werken de verplichte Molaandelen?
 20. Wat mag wel en wat mag niet op de chat?
 21. Ik wil dit spel winnen! Hoe doe ik dat?

1. Hoe vind ik mijn profiel?

Iedere geregistreerde speler heeft een profiel waarop staat welke aandelen hij heeft en wat die waard zijn. Om bij je profiel te komen kun je naast de uitloggen knop rechtsbovenin op je naam klikken.

2. Hoe worden de scores bepaald?

De scores van een speler worden bepaald door zijn dukaten op te tellen bij de waarde van zijn aandelen. Bijvoorbeeld, als iemand 100 dukaten heeft en 10 aandelen van 20 dukaten en 7 van 15 dukaten dan is zijn score 100 + 10*20 + 7*15 = 100 + 200 + 105 = 405. Hierbij wordt ook een bonus bijgeteld (zie vraag 11).

3. Hoe kan ik aandelen kopen of verkopen?

In je profiel staat een blok voor het kopen en verkopen van aandelen. Je kan daar opgeven welk aandeel je wil verhandelen, of je wil verkopen of kopen, en om welk aantal het gaat.

Elke twee minuten controleert de website de ingestuurde opdrachten. Als je een koopopdracht hebt opgegeven en genoeg geld hebt om de aandelen te kopen dan wordt je opdracht uitgevoerd. Voor het uitvoeren van verkoopopdrachten wordt eerst gecontroleerd of je wel genoeg aandelen hebt om te verkopen.

Opgelet
Als je aandelen hebt gekocht dan duurt het een uur voordat je ze weer mag verkopen. Hetzelfde geldt voor aandelen die je hebt verkocht: het duurt een uur voordat je ze weer terug mag kopen. Deze regel is gemaakt om te voorkomen dat spelers winst proberen te maken door heel snel achter elkaar aandelen te kopen en weer te verkopen.
Opmerking
De koopstop geldt niet op avonden van de tvuitzendingen op donderdag tussen 19:00 en 23:00 (inclusief). Je mag dan als de beurs open is, aandelen die je hebt verkocht direct weer verkopen (en andersom) zonder eerst een uur te moeten wachten.

4. Waarom wordt mijn (ver)koopoopdracht niet verwerkt?

Het kan voorkomen dat je een opdracht geeft om aandelen te kopen of te verkopen en dat er een gedeelte van de opdrachten niet wordt verwerkt. Dit kan twee redenen hebben:

 1. Je hebt een koopopdracht gegeven maar je hebt niet genoeg geld om de aandelen te kopen. In dat geval worden zoveel mogelijk aandelen gekocht totdat je geld op is. Alle overblijvende koopopdrachten worden weggegooid.
 2. Je hebt wel genoeg geld of genoeg aandelen maar je hebt nog niet het recht om ze te (ver)kopen. Nadat je aandelen van een bepaalde kandidaat hebt gekocht, duurt het een uur voordat je weer aandelen van deze kandidaat mag verkopen en omgekeerd (zie vorige vraag). De nieuwe (ver)koopopdracht blijft in dat geval bij de voorstellen in je profiel staan totdat het uur voorbij is. Op je profiel staat dit aandeel ook met (ver)koopstop gemarkeerd. Als je de opdracht niet weghaalt dan wordt hij na het uur koopstop alsnog verwerkt.
Opmerking
De koopstop geldt niet op avonden van de tvuitzendingen op donderdag tussen 19:00 en 23:00 (inclusief). Je mag dan als de beurs open is, aandelen die je hebt verkocht direct weer verkopen (en andersom) zonder eerst een uur te moeten wachten.

5. Hoe vaak worden transacties verwerkt?

Als je aandelen aanbiedt voor verkoop of een vraag voor aandelen instuurt dan kan het nog even duren voordat je transacties worden verwerkt. Alle transacties worden eens in de twee minuten verwerkt. Voorbeeld: transacties worden verwerkt om 09:00:00 en daarna om 09:02:00, 09:04:00, enzovoorts.

6. Hoe wordt de waarde van een aandeel bepaald?

De waarde van de aandelen wordt steeds bepaald nadat een transactie is verwerkt (eens in de twee minuten). Hoe populairder een aandeel is, hoe duurder het wordt. Dus als er veel aandelen van Tygo Mol worden gekocht dan zal de prijs van dit aandeel stijgen.

De prijzen van de Molaandelen zijn aan elkaar gekoppeld. De gemiddelde prijs van een Molaandeel is voor de eerste aflevering 33.33 dukaten. Als er meer Molaandelen dan gemiddeld van een kandidaat zijn verkocht dan stijgt de prijs van het aandeel boven 33.33. Zijn er minder dan gemiddeld verkocht dan daalt de waarde van het aandeel onder deze waarde.

Zo ziet de code eruit die de prijzen van een Molaandeel bepaalt:

  k = aantal kandidaten
  t = totaal aantal Molaandelen
  prijs = 33.33 * (aantal+6000) / (t/k + 6000)

Na elke aflevering wordt de gemiddelde prijs van een Molaandeel verhoogd met 10/3 (3.33) dukaten.

De prijzen van de Kandidaataandelen worden op een vergelijkbare manier berekend alleen is daar de gemiddelde prijs 66.67 dukaten. De gemiddelde prijs van de Kandidaataandelen verandert niet gedurende het spel.

Voorbeeld van de berekening van een prijs: aan het begin van het spel zijn er 20 aandelen Tygo Kandidaat gekocht. Op dat moment zijn er ook 60 Kandidaataandelen in het spel van andere kandidaten. Alle 10 kandidaten zitten nog in het spel.

  k = aantal kandidaten = 10
  t = totaal aantal Kandidaataandelen = 60 + 20
  prijs = 66.67 * (aantal+6000) / (t/k + 6000) = 
      66.67 * (20+6000)  / (80/10 + 6000) = 66.80

7. Waarom betaal ik een andere prijs dan de koers?

Hoe meer aandelen van een bepaald type zijn verkocht, hoe hoger de prijs wordt. Dus als je een aandeel koopt dan stijgt de prijs. Stel dat de huidige koers 54.28 is. Je koopt 100 aandelen en de prijs stijgt naar 54.38. In dat geval betaal je het gemiddelde van de twee prijzen (54.33) per aandeel.

Hetzelfde gebeurt als je een aandeel verkoopt. Bijvoorbeeld, je verkoopt 100 aandelen waarvan de koers nu 45.72 is. Daardoor daalt de prijs naar 45.62. Je krijgt dan het gemiddelde van de oude en de nieuwe koers: 45.67 per aandeel.

8. Wat gebeurt er als ik te veel aandelen verkoop?

Je kan niet meer aandelen verkopen dan je hebt. Het systeem zal een transactie weigeren als je te weinig aandelen hebt voor een transactie. Je kan altijd proberen om een aandeel in meerdere transacties te verkopen. Maar als bij de verwerking van de transacties wordt ontdekt dat je niet genoeg aandelen hebt voor de transactie dan wordt deze automatisch aangepast naar het aantal aandelen dat je hebt.

Als je een aanbod uitbrengt op een aandeel en bij het uitvoeren van de opdracht niet genoeg dukaten meer hebt ze te kopen dan worden alleen de aandelen gekocht waar je nog geld voor hebt. De andere transacties worden verwijderd. Als je bijvoorbeeld 10 aandelen van 70 dukaten wil kopen en je hebt maar 310 dukaten dan worden er maar 4 (4x70=280) aandelen gekocht.

9. In welke volgorde worden de transacties verwerkt?

De transacties worden in chronologische volgorde verwerkt gemeten naar het moment waarop ze zijn geplaatst. Transacties die eerder zijn aangemeld worden eerder verwerkt (mits de speler geen koopstop heeft voor het betreffende aandeel, zie antwoord 4).

10. Kan ik aangeboden transacties wijzigen of verwijderen?

Je kan aangeboden transacties niet veranderen maar je kan ze wel weghalen. In jouw profiel staan jouw openstaande transacties. Als je er één of meer wil verwijderen, klik dan op de kruisjes voor de transacties. De geselecteerde transactie wordt dan weggehaald.

11. Hoe wordt de bonus uitgerekend?

Tijdens elke aflevering worden de aandelen van een speler bijgeteld bij diens bonusaandelen. Op basis hiervan wordt een bonus berekend die bij de score van de speler wordt opgeteld. De waarde van de bonus is gelijk aan 10% van de huidige waarde van de bonusaandelen.

Bijvoorbeeld, als een speler voor een aflevering 100 aandelen van 70 dukaten heeft verzameld dan is zijn bonusscore voor deze aandelen (100 * 70) / 10 = 700 dukaten.

Op jouw profielpagina staan linksonder de bonusaandelen vermeld. De aandelen die je hebt in de aflevering waarin de Mol wordt bekendgemaakt, tellen niet mee voor de bonus. Deze aandelen tellen namelijk al mee voor de eindstand.

Wat is het nut van de bonus?
In de eerste weken van het spel is nog niet bekend wie de Mol is. Het maakt voor de finale niet uit welke kandidaatsaandelen je koopt want deze kunnen toch niet naar nul dalen. De bonus zorgt ervoor dat de spelers die kandidaataandelen kopen van de echte kandidaten (dus niet de Mol) aan het einde van het spel een extra beloning krijgen. Maar iemand die kandidaataandelen van de mol heeft gekocht, krijgt geen bonus voor deze aandelen. Probeer dus zo snel mogelijk erachter te komen wie de Mol is en zorg daarna dat je van deze persoon geen Kandidaataandelen hebt tijdens de afleveringen.

12. Wat gebeurt er als een kandidaat uitvalt?

Als een kandidaat uitvalt dan wordt de handel in zijn aandelen stopgezet. De waarde van de Molaandelen van de kandidaat wordt dan nul dukaten. De bijbehorende Kandidaataandelen worden dan 100 dukaten waard. Je kan deze aandelen dan verkopen zodat je met het geld andere aandelen kunt kopen.

13. Wat gebeurt er als een uitgevallen kandidaat terugkomt?

Als een uitgevallen kandidaat terugkomt dan wordt de handel in de aandelen van deze kandidaat weer opengezet.

14. Kan er worden gehandeld tijdens de uitzendingen?

Nee, de handel wordt vanaf een half uur voor de uitzending tot een half uur na de uitzending stopgezet om de effecten van de uitzending te kunnen verwerken. Dus op donderdagavonden tussen 20:00 en 22:00 kan er niet worden gehandeld. Tijdens de herhalingen kan wel worden gehandeld.

15. Hoeveel accounts mag ik aanmaken op de Molbeurs?

Iedere speler mag maar 1 account hebben op de Molbeurs. Iemand met meerdere accounts heeft beschikking over meer geld dan de andere spelers en kan daarom meer invloed uitoefenen op het spel. Dit is niet eerlijk tegenover de andere spelers. Als we erachter komen dat iemand meerdere accounts heeft dan worden deze onmiddellijk allemaal afgesloten.

Als je failliet gaat in het spel en je wil doorspelen met een nieuw account, meld dit dan bij [email protected] . Dan verwijderen wij jouw oude account en kan je weer met een nieuwe beginnen.

16. Welke smileys kan ik gebruiken?

Er is het op het ogenblijk nog geen chat, dus geen.

17. Wie krijgt er salaris? Wanneer? Hoeveel?

Spelers in de Molbeurs ontvangen elke week salaris. Het salaris wordt uitbetaald tijdens de wekelijkse sluiting van de Molbeurs en bedraagt 1% van de totale waarde van de nummer 1 in het spel.

18. Kan ik ergens de oude prijzen van aandelen vinden?

Dit kan op het ogenblijk niet maar wij zijn druk bezig om grafiekjes te maken op de verschillende pagina's.

19. Hoe werken de verplichte Molaandelen?

Iedere speler krijgt aan het begin van het spel 100 Molaandelen. Dit zijn de verplichte Molaandelen. Je hebt ze nodig om Kandidaataandelen te kunnen kopen.

Je kan de Molaandelen van een deelnemers altijd verkopen en Molaandelen van een andere deelnemer ervoor in de plaats houden. Maar zorg ervoor dat je in totaal altijd minstens 100 Molaandelen hebt.

Een speler die minder dan 100 Molaandelen heeft, mag geen Kandidaataandelen meer kopen totdat het aantal Molaandelen weer 100 of meer is. Je krijgt dan de foutmelding te weinig Molaandelen in je profiel. Als een speler tijdens een tvuitzending minder dan 100 Molaandelen heeft dan zal het systeem automatisch zijn Molaandelen aanvullen tegen de dan geldende koersen.

Molaandelen van afgevallen spelers tellen mee bij de telling van de 100 verplichte Molaandelen.

20. Wat mag wel en wat mag niet op de chat?

Aan de rechterkant van de Molbeurspagina is er plek voor de gebruikers om berichten achter te laten. Op die plek kan je in contact komen met andere spelers. Gebruik de chat niet om samen te spelen of om andere spelers op te roepen om aandelen te kopen om te verkopen. Als je dat toch doet dan kan je worden uitgesloten van het gebruik van de chat.

21. Ik wil dit spel winnen! Hoe doe ik dat?

Als je het goed wil doen in dit spel dan is er één regel waaraan je je moet houden: laag kopen, hoog verkopen.

Iedereen begint het spel met dezelfde middelen: 10000 dukaten en 100 molaandelen. Als de aandeelprijzen stijgen of dalen, dan stijgt of daalt de score van iedereen met aandelen. Om het beter te doen dan de rest, zal je moeten handelen. Bijvoorbeeld: je koopt een aandeel voor 50 dukaten en verkoopt het na een tijdje als de prijs is gestegen voor 55 dukaten. Zo maak je 5 dukaten winst en stijg je in het klassement.

Hier zijn wat nuttige tips:

 • Koop geen Molaandelen: Koop aan het begin van het spel geen Molaandelen. De waarde van deze aandelen kan dalen naar nul als de bijbehorende kandidaat uitvalt. Je weet nog niet weet de Mol is dus je kan beter op veilig spelen.
 • Koop Kandidaataandelen van uitvallers: Probeer in te schatten wie er in de komende aflevering kunnen uitvallen en stop al je geld in Kandidaataandelen van deze personen. Als één van de door jouw gekozen kandidaten inderdaad uitvalt dan worden diens Kandidaataandelen meteen 100 dukaten waard. Dat kan je veel geld opleveren!
 • Koop Molaandelen van de Mol: Na een paar afleveringen zul je een idee krijgen wie De Mol is. De waarden van de Molaandelen zijn dan nog laag Je kan dan beginnen met wat Molaandelen goedkoop in te kopen zodat je extra salarispremie kan ontvangen. Zorg dat je wat Kandidaataandelen houdt. Als je fout zit met je keuze van de Mol dan ben je het geld van de Molaaandelen zo kwijt.
 • Speculeren: Als je ziet dat een bepaald aandeel plotseling stijgt, dan kan je er een paar van verkopen. Als het aandeel weer is gedaald dan koop je ze weer. Je hebt dan evenveel aandelen als voordien maar wel extra geld! Zo maak je winst.
  Hetzelfde geldt voor aandelen die plotseling dalen. Koop daar een paar van en wacht tot ze zijn gestegen. Verkoop ze dan weer. Opnieuw heb je dan extra geld verdiend.
 • Let op de beste spelers: de Molbeurs is een open spel. Iedereen kan zien welke aandelen de spelers hebben en proberen er achter te komen wat hun strategie is. Maak hiervan gebruik en bezoek regelmatig de profielen van de beste spelers. Je kan vast iets van ze leren.

Succes!

Chat
18:41:04 - lo: yess leuk
12:03:17 - Molzkovicz: Vanavond begint seizoen 21. Is een doorstart van MolBeurs mogelijk?
16:20:17 - lo: Je kunt wat assistenten aanwijzen die kunnen helpen). Zoals jij ooit Erik hielp, zijn er vast knappe koppen hier die ook kunnen assisteren?!
22:10:48 - vlees: Helaas dit jaar geen tijd voor doordat ik in januari in een compleet, voor widm, onmogelijke tijdzone leef.
02:30:26 - lo: ja en 2020?
18:10:09 - Molzkovicz: Thanks! Graag tot volgend jaar!
11:42:10 - Golovior: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt voor de organisatie inderdaad smiley
07:00:59 - maerten: Gefeliciteerd Molzkovicz! Vlees, super dat je de molbeurs weer mogelijk maakte!
16:42:08 - row: Gefeliciteerd Molzkovicz! En Vlees bedankt!!
10:51:53 - dv92: En bedankt voor het regelen!
10:51:41 - dv92: Gefeliciteerd!
10:35:54 - Molzkovicz: Merci! Vlees, heel erg bedankt voor het organiseren!
23:35:12 - Suuuus: Gaan we ook de Belgische mol hier doen trouwens?
23:33:33 - Suuuus: Gefeliciteerd winnaars! Ik vond het erg leuk om voor het eerst mee te doen, volgend jaar wat dingen anders aanpakken maar ik ben blij met mijn 8e plek
21:48:09 - lo: Nou zeg haha!! Eindelijk eer voor veel handelen, die 15 dukaatjes haalde ik op door tussenhandel smileysmiley Anders had ik het afgelegd want ik had slechte bonus, dat zag ik wel aankomen. Nogmaals echter natuurlijk: FELI Molzkovicz!
20:53:18 - vlees: lo en dv92 op plaats 2 en 3; met een nihil puntenverschil; netjes!
20:52:44 - vlees: Gefeliciteerd Molzkovicz cool
20:50:38 - Tijnster: Ah, daar ben ik weer.
20:49:01 - Tijnster: Mag ik weer actief?
00:30:34 - Anna: ik denk dat sarah de mol is, aangezien ik punten technisch niet meer mee doen meld ik het even tongue